30

lat doświadczenia

30

doświadczonych
specjalistów

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA FIRM

13

certyfikowanych
specjalizacji

30

lat doświadczenia

30

doświadczonych
specjalistów

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA FIRM

13

certyfikowanych
specjalizacji

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA FIRMY

Sporządzanie sprawozdań

Zajmujemy się sporządzaniem sprawozdań wg obowiązujących aktualnie wymogów, raportowanie do GUS, wyprowadzamy zaległości w przypadku zaniedbania w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

księgi rachunkowe

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Sporządzanie sprawozdań

zakładanie spółek

Doradztwo biznesowe