30

lat doświadczenia

30

doświadczonych
specjalistów

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA FIRM

13

certyfikowanych
specjalizacji

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA FIRMY

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Prowadzimy wszechstronną obsługę dla klientów, których działalność jest oparta o ryczałt podatkowy. To jedna z najprzejrzystszych i najkorzystniejszych form opodatkowania, obejmująca jedynie przedstawicieli wybranych grup zawodowych, którzy nie przekroczyli ustalonego ustawowo limitu obrotów. Ewidencja ryczałtowa jest uproszczona w stosunku do innych form opodatkowania np. księgi przychodów i rozchodów. Nie oznacza to jednak, że osobom, które powinny ją prowadzić, nie są potrzebne profesjonalne usługi rachunkowe.
Prowadzenie ewidencji ryczałtowej chronologicznie i w sposób usystematyzowany jest podstawą prawidłowych rozliczeń.

Warto pamiętać, że wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji grożą następstwami karno- finansowymi

przygotowujemy raporty grupowe zgodnie z zatwierdzonymi standardami

sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych
sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów
wykonujemy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych
odpowiadamy za kontakt z organami podatkowymi.

księgi rachunkowe

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Sporządzanie sprawozdań

zakładanie spółek

Doradztwo biznesowe