30

lat doświadczenia

30

doświadczonych
specjalistów

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA FIRM

13

certyfikowanych
specjalizacji

BIURO RACHUNKOWE MEMORIA

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA FIRMY

księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe, funkcjonujące również pod nazwą ksiąg rachunkowych to tzw. pełna księgowość. To najbardziej skomplikowany rodzaj ewidencji i rozliczeń wymagający rejestrowania każdej operacji przedsiębiorstwa. Do prowadzenia tej formy księgowości zobowiązane są: kapitałowe spółki prawa handlowego; spółki osobowe prawa handlowego oraz spółki jawne osób fizycznych; spółki partnerskie i spółki cywilne osób fizycznych, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro. Ponadto obowiązek ten dotyczy m.in. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, gmin, powiatów, województw i ich związków oraz jednostek, które otrzymują dotacje lub subwencje z budżetu państwa czy funduszów celowych.

Z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych przeszkód, aby właściciel firmy samodzielnie prowadził jej księgowość. Jednakże pełna księgowość wymaga wiedzy rachunkowej i podatkowej. Dodatkowotej wiedzy nie da się przyswoić raz i wykorzystywać przez kilka lat. Wciąż zmieniające się przepisy wymagają ciągłej aktualizacji wiedzy. Ze względu na powyższe warto skorzystać z pomocy Biura Rachunkowego Memoria. 

W ramach obsługi ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) m.in.:

przygotowujemy zakładowy plan kont
sporządzamy sprawozdania finansowe
przygotowujemy okresowe raporty
sporządzamy kalkulację podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
sporządzamy deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych
sporządzamy deklaracje VAT
reprezentujemy przed Urzędami

zakres współpracy ustalamy indywidualnie z Klientem, dopasowując się do stawianych oczekiwań

księgi rachunkowe

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Sporządzanie sprawozdań

zakładanie spółek

Doradztwo biznesowe