Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

Biuro Rachunkowe Memoria prowadzi ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,

Prowadzimy wszechstronną obsługę dla klientów, których działalność jest oparta o ryczałt podatkowy. To jedna z najprzejrzystszych i najkorzystniejszych form opodatkowania, obejmująca jedynie przedstawicieli wybranych grup zawodowych, którzy nie przekroczyli ustalonego ustawowo limitu obrotów. Ewidencja ryczałtowa jest uproszczona w stosunku do innych form opodatkowania np. księgi przychodów i rozchodów. Nie oznacza to jednak, że osobom, które powinny ją prowadzić, nie są potrzebne profesjonalne usługi rachunkowe.
Prowadzenie ewidencji ryczałtowej chronologicznie i w sposób usystematyzowany jest podstawą prawidłowych rozliczeń. Warto pamiętać, że wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji grożą następstwami karno- finansowymi.

  • przygotowujemy raporty grupowe zgodnie z zatwierdzonymi standard,
  • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,
  • wykonujemy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
  • odpowiadamy za kontakt z organami podatkowymi.