Księgi Handlowe

Biuro Rachunkowe Memoria prowadzi księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta.

Księgi handlowe, funkcjonujące również pod nazwą ksiąg rachunkowych to tzw. pełna księgowość. To najbardziej skomplikowany rodzaj ewidencji i rozliczeń wymagający rejestrowania każdej operacji przedsiębiorstwa. Do prowadzenia tej formy księgowości zobowiązane są: kapitałowe spółki prawa handlowego; spółki osobowe prawa handlowego oraz spółki jawne osób fizycznych; spółki partnerskie i spółki cywilne osób fizycznych, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro. Ponadto obowiązek ten dotyczy m.in. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, gmin, powiatów, województw i ich związków oraz jednostek, które otrzymują dotacje lub subwencje z budżetu państwa czy funduszów celowych.

W ramach obsługi ksiąg rachunkowej (pełnej księgowości) m.in.:

  • przygotowujemy zakładowy plan kont,
  • sporządzamy sprawozdania finansowe
  • przygotowujemy okresowe raporty,
  • sporządzamy kalkulację podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • sporządzamy deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
  • sporządzamy deklaracje VAT,
  • reprezentujemy przed Urzędami.
  • Zakres współpracy ustalamy indywidualnie z Klientem, dopasowując się do stawianych oczekiwań.