Księga przychodów i rozchodów

Biuro Rachunkowe Memoria prowadzi KPiR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta.

Księga przychodów i rozchodów to wielokrotnie najczęściej spotykany rodzaj ewidencji używanej w księgowości uproszczonej. Podmioty zobligowane do jej prowadzenia to: spółki cywilne ,spółki jawne, spółki partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych lub za pomocą podatku liniowego. Dla tej formy księgowości występuje również limit obrotów – przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych nie mogą przekroczyć równowartości 2 milionów euro.

W ramach obsługi KPiR m.in.:

  • przygotowujemy okresowe raporty zgodnie z wspólnie ustalonymi standardami,
  • sporządzamy deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzamy deklaracje VAT,
  • prowadzimy ewidencję środków trwałych,
  • reprezentujemy przed Urzędami.

Zakres współpracy dopasowywany jest indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta.
Dokumenty Firmy powierzone zostaną osobie z największym doświadczeniem w obszarze prowadzonej działalności.