Kadry i płace

Zakres obsługi kadrowo-płacowej świadczonej przez Biuro Rachunkowe Memoria zależny jest od potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie.

Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Czuwamy nad całością spraw pracowników dotyczących m.in.: wynagrodzeń, umów, urlopów i zaświadczeń. Dbamy o prawidłowość niezbędnych procedur i ścisłe przestrzeganie przepisów prawa. Decydując się na nasze usługi kadrowe, zyskujecie Państwo pewność, że komunikacja na linii firma-pracownik będzie przebiegała bez zastrzeżeń. Gwarantujemy solidną i przejrzystą obsługę płac oraz zadowolenie personelu

Obsługa dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilno-prawnych.

W ramach obsługi kadrowej m.in.:

  • przygotowujemy karty informacyjne określające podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
  • przygotowujemy umowy o pracę z pracownikami,
  • prowadzimy akta osobowe pracowników na podstawie dostarczanych przez Klienta dokumentów,

W ramach obsługi płacowej m.in.:

  • przygotowywania list płac,
  • sporządzamy miesięczne deklaracje podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
  • sporządzamy dokumenty zgłoszeniowe ZUS pracowników,

Dodatkowo Biuro Rachunkowe Memoria sporządzi także roczne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).