Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to wielokrotnie najczęściej spotykany rodzaj ewidencji używanej w księgowości uproszczonej. Podmioty zobligowane do jej prowadzenia to: spółki cywilne ,spółki jawne, spółki partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych lub za pomocą podatku liniowego. Dla tej formy księgowości występuje również limit obrotów – przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych nie mogą przekroczyć równowartości 2 milionów euro.

W ramach obsługi KPiR m.in.:

 • przygotowujemy okresowe raporty zgodnie z wspólnie ustalonymi standardami,
 • sporządzamy deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy deklaracje VAT,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych,
 • reprezentujemy przed Urzędami.

Zakres współpracy dopasowywany jest indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta.
Dokumenty Firmy powierzone zostaną osobie z największym doświadczeniem w obszarze prowadzonej działalności.

Czytaj więcej

Księgi Handlowe

Księgi handlowe, funkcjonujące również pod nazwą ksiąg rachunkowych to tzw. pełna księgowość. To najbardziej skomplikowany rodzaj ewidencji i rozliczeń wymagający rejestrowania każdej operacji przedsiębiorstwa. Do prowadzenia tej formy księgowości zobowiązane są: kapitałowe spółki prawa handlowego; spółki osobowe prawa handlowego oraz spółki jawne osób fizycznych; spółki partnerskie i spółki cywilne osób fizycznych, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro. Ponadto obowiązek ten dotyczy m.in. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, gmin, powiatów, województw i ich związków oraz jednostek, które otrzymują dotacje lub subwencje z budżetu państwa czy funduszów celowych.

W ramach obsługi ksiąg rachunkowej (pełnej księgowości) m.in.:

 • przygotowujemy zakładowy plan kont,
 • sporządzamy sprawozdania finansowe
 • przygotowujemy okresowe raporty,
 • sporządzamy kalkulację podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzamy deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzamy deklaracje VAT,
 • reprezentujemy przed Urzędami.
 • Zakres współpracy ustalamy indywidualnie z Klientem, dopasowując się do stawianych oczekiwań.
Czytaj więcej

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

Prowadzimy wszechstronną obsługę dla klientów, których działalność jest oparta o ryczałt podatkowy. To jedna z najprzejrzystszych i najkorzystniejszych form opodatkowania, obejmująca jedynie przedstawicieli wybranych grup zawodowych, którzy nie przekroczyli ustalonego ustawowo limitu obrotów. Ewidencja ryczałtowa jest uproszczona w stosunku do innych form opodatkowania np. księgi przychodów i rozchodów. Nie oznacza to jednak, że osobom, które powinny ją prowadzić, nie są potrzebne profesjonalne usługi rachunkowe.
Prowadzenie ewidencji ryczałtowej chronologicznie i w sposób usystematyzowany jest podstawą prawidłowych rozliczeń. Warto pamiętać, że wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji grożą następstwami karno- finansowymi.

 • przygotowujemy raporty grupowe zgodnie z zatwierdzonymi standard,
 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,
 • wykonujemy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
 • odpowiadamy za kontakt z organami podatkowymi.
Czytaj więcej

Kadry i płace

Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Czuwamy nad całością spraw pracowników dotyczących m.in.: wynagrodzeń, umów, urlopów i zaświadczeń. Dbamy o prawidłowość niezbędnych procedur i ścisłe przestrzeganie przepisów prawa. Decydując się na nasze usługi kadrowe, zyskujecie Państwo pewność, że komunikacja na linii firma-pracownik będzie przebiegała bez zastrzeżeń. Gwarantujemy solidną i przejrzystą obsługę płac oraz zadowolenie personelu

Obsługa dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilno-prawnych.

W ramach obsługi kadrowej m.in.:

 • przygotowujemy karty informacyjne określające podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
 • przygotowujemy umowy o pracę z pracownikami,
 • prowadzimy akta osobowe pracowników na podstawie dostarczanych przez Klienta dokumentów,

W ramach obsługi płacowej m.in.:

 • przygotowywania list płac,
 • sporządzamy miesięczne deklaracje podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
 • sporządzamy dokumenty zgłoszeniowe ZUS pracowników,

Dodatkowo Biuro Rachunkowe Memoria sporządzi także roczne informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).

Czytaj więcej

Zakładanie spółek

Założenie spółki wiążę się z większą ilością formalności niż w przypadku jednoosobowej Działalności Gospodarczej. Jednak i w tym przypadku możesz liczyć na nasze pełne wsparcie w procesie rejestracji oraz prowadzenia spraw spółki. Wielu naszych klientów to spółki z o.o, które wspólnie zakładaliśmy. Jeśli masz pytania dotyczące praktycznego działania oraz zakładania spółek z o.o. zapraszamy do kontaktu, a nasza kadra odpowie na wszelkie pytania.

Realizując usługę zakładania spółki zapewniamy:

 • monitorowanie gromadzenia wymaganych dokumentów,
 • wypełniamy wymagane druki,
 • sugerujemy kształt umowy spółki dopasowany do wymagań i planów przedstawionych przez Klienta.
Czytaj więcej

Doradztwo biznesowe

Przestrzeń biznesowa dla początkujących podmiotów może okazać się trudną do asymilacji. Nawet firmy istniejące już od lat na rynku, mające bardzo duże doświadczenie, zdarza się, że nie nadążają za nieustannie zmieniającymi się przepisami w Polsce. Biuro rachunkowe Memoria proponuje wsparcie i pomoc na każdym etapie prowadzenia działalności. Nasze doradztwo biznesowe prowadzone jest przez doświadczonych ekspertów, strategów i analityków. Pomożemy Ci przekształcić Twoją organizacje w najlepszą dla Ciebie formę prawną. Doradzimy, jakie kroki podjąć, aby wesprzeć rozwój firmy. Udzielimy wskazówek księgowo-podatkowych mających na celu osiągnięcie optymalnego wyniku finansowego. Doradztwo ma umożliwić firmom skuteczną realizację swoich projektów biznesowych ukierunkowanych na rozwój, wzrost zysków i poszerzenie swojej działalności.

Oferta skierowana jest do osób, które:

 • zakładają działalność i potrzebują potwierdzenia słuszności swojego planu oraz wskazówek,
 • prowadzą działalność i potrzebują bodźców do dalszego rozwoju czy optymalizacji procesów biznesowych.

Skład zespołu doradczego zostanie dostosowany indywidualnie do charakterystyki prowadzonego przedsiębiorstwa. Ocenimy pomysły lub przedstawimy analizy i zasugerujemy rozwiązania, które pozwolą na zwiększenie zysku i rozwój przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej